Скъпи колеги и клиенти,

Извършихме наблюдения на горски дървесни  видове в районите на Варненско – Бургаско Черноморие, Рила, Западни Родопи и Осогово.

1

Смятаме, че можем да имаме добър сезон за добив на горски иглолистни семена на  Бял и Черен Бор (Pinus Sylvestris, Pinus Nigra) като в по-малка степен можем да кажем, че имаме добра реколта при Смърч (Picea Abies) и Обикновената Ела (Abies Alba). Клека (Pinus Mugo) също има добри признаци за плодоносна година. Предстоят ни наблюдение и тестове на Бялата и Черна Мура (Pinus Heldreichii, Pinus Peuce) за да приключим с основните иглолистни семена за добив през предстоящия сезон.

2

При широколистните видове представляващи интерес за нас видяхме плодоносене на единични дървета при Благун /Quercus Fraineto/. Тъй като предходната година беше обилно семеносна за този вид за жалост не очакваме в близките години добра реколта.

3

Обикновения Люляк /Syringa Vulgaris/  също за разлика от миналата година не се представя добре, но смятаме че ще изпълним поетите ангажименти за добив.

В период отговарящ на узряването на семената за различните видове ще представим и лабораторните резултати от тестовете на качествените характеристики – кълняемост, чистота влажност.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.