Скъпи колеги и клиенти,

След започването на добива на шишарки през 2016 година с най- рано разсейващия вид от сем. Борови, а именно клекът ( Pinus mugo mughus ) бяхме обнадеждени за едни добри резултати.Pinus mugo

Реколтата беше силна, а и пробите за рандеман и кълняемост, взети от Западни Родопи и Рила показаха повече от задоволителни резултати. Като цяло сме доволни от количеството и качеството на добитите семена от клек. Лабораторните проби показаха 91% кълняемост, като се стремим чистотата да бъде над 97%.

 Също така добри са и резултатите от Бял бор ( Pinus sylvestris ). Годината за белия бор не е пълна семеносна, но все пак има задоволително количество шишарки. Имаме взети проби от доста семепроизводствени източници – семепроизводствени насаждения и семепроизводствени градини намиращи се в Западни Родопи.borШишарките, които добихме и тези, които предстои да се добият са от най – добрите и елитни насаждения в района.

Резултатите от пробите за рандемана варират от 1,7% до над 2%, което е повече от добре за вид като белия бор. 

След добрите резултати от клека и белия бор идва ред и на черния бор, който се оказа истинско предизвикателство през този сезон. Реколтата е изключително слаба, а освен това се натъкнахме и на друг проблем – огромен процент на празни семена.

   Процентът на празните семена при направените лабораторни проби от е около 70%.arbor3 Това автоматично свали рандемана на около 0,6 – 0,7 %, което е слаб резултат за черния бор при заложен минимален рандеман 3% по данни от изследвания. Пробите, които показаха лоши резултати са от района на Югозападни Родопи и източната част на Пиринска област.
Реколтата е малко по- добра в региона Краищенско- Ихтиманската област където е оценена с „3“ по скалата на Капер и „4“ по скалата на Корчагин.

  

Кампанията около добива на семена от Обикновен смърч (Picea abies) също бе осуетена от слабата реколта, която според компетентните лесовъди, с които работим  се дължи на късни пролетни студове и слани по времето на цъфтеж на смърча.
Споменатите данни са за района на Западни Родопи.

arbor4

От Обикновена ела (Abies alba) успяхме да добием известно количество семена, които след лабораторни проби бяхаarbor5окачествени на втора категория с по- ниска кълняемост. Реколтата не беше добра, но събраното количество шишарки даде висок рандеман 8%. Добитото количество шишарки беше от района на Западни Родопи


Като цяло годината за иглолистните растения не бе една от силните. Все още не сме приключили с добива, надяваме се да успеем да извлечем максимума.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.