Скъпи колеги и клиенти,

Ние от екипа на ARBOR.BG с гордост споделяме с Вас това, което успяхме да постигнем с много труд през изминалия сезон.
Въпреки лошата реколта при черния бор (Pinus nigra), с помощта на добри лесовъди и хора обичащи гората успяхме да открием насаждения с добър рандеман и качествени семена, които бяха като острови на няколко места в Пиринска област. Добивът се осъществи благодарение на трудолюбиви местни хора с опит в областта на горското стопанство, които успяха да съберат добри количества шишарки, въпреки изключително ниските температури и лошите метеорологични условия като цяло.
Самия добив на семената се осъществи по два начина- чрез барабанна и чрез стелажна шишаркосушилни. Опитът ни показа, че в последствие при партидите добити чрез стелажна шишаркосушилня се постига по- висока чистота.
ARBOR.BG успя да добие над 300 кг. семена от иглолистни видове, като от Черен бор  постигнахме отлична чистота от 99.7 %, което е едно добро постижение за нас, а кълняемостта на семената е над 90 %.
Успяхме да удовлетворим високите изисквания на клиентите си и получихме положителна обратна връзка за постигнатия резултат.
При добива на белия бор не срещнахме трудности. Реколтата бе на ниво и се сдобихме с изключително качествени семена, добити от елитни семепроизводствени градини в западната част на Родопите. Резултатите от лабораторните проби показаха 99 % чистота и кълняемост над 95% – едни отлични качества.
За разлика от боровете при смърча (Picea abiese) и елата (Abies alba) нямахме голям успех. Добивът се сведе до събрани шишарки от единични дървета в сенните бази.
Очакваме следващата реколта с нетърпение и се надяваме да е в пъти по- успешна от сегашната.
Във времето до следващия сезон ще се опитаме да подобрим и оптимизираме производствените ни процеси, за да успеем да предложим семена с безкомпромисни качества.

       

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.