Скъпи колеги и клиенти ние от екипа на ARBOR.BG се радваме да споделим резултатите и очакванията ни от проведените наблюдения над реколтата на различни горскостопански и декоративни дървесни и храстови видове растящи на територията на България.

Наблюденията ни върху иглолистните видове, като цяло предразполагат към едни оптимистични очаквания.

Най- силна според наблюденията ни се очаква да бъде реколтата при Обикновен смърч (Picea abies). Количеството на шишарките е завидно както в средния така и във високопланинския пояс. Реколтата е равномерна по всички дървета в насажденията, а шишарките са разположени в горната и средната част на короните на дърветата. Това приблизително отговаря на 4-та (голяма) степен по скалата за окомерна оценка на плодоносенето на Корчагин.

Със същите впечатления и очаквания сме от наблюдението над Клек (Pinus mugo mughus), които направихме в областите Пирин и Западни Родопи на надморска височина между 1900 m и 2300 m. Определено количеството на шишарките на по- ниска надморска височина е значително по- голямо.

При белия бор (Pinus sylvestris) установихме една средна реколта, като наблюденията ни показват, че тя не е равномерна. В областта Западни Родопи количеството на шишарките е средно.

Наблюденията ни върху Черен бор (Pinus nigra) в областите Пирин, Западни Родопи и Южна крайгранична дават надежда за добра реколта. Има значително количество шишарки по по- голямата част от дърветата в насажденията. Силно се надяваме, че няма да се повтори проблемът с голямото количество празни семена, с който се сблъскахме през изминалия сезон.

Бялата мура (Pinus peuce) има средна реколта, която ще ни даде необходимите ни количества семена. Огледите са в зоните на клека и малко под тях- Пирин и Западни Родопи.

При широколистните видове има силна реколта при липите, ясена и явора.
За наше съжаление реколтата при Обикновен бук (Fagus sylvatica) e слаба в сравнение с миналогодишната. Има плодоносене в определени семенни бази с по- ниска надморска височина и на места където цъфтежа е незасегнат от късните слани. Проведените разговори с колеги от Белгия ни дадоха информация, че реколтата на бука е слаба в по- голямата част от Европа (Германия, Словения, Словакия, Хърватия, Румъния).

Имаме слаба реколта при обикновения габър (Carpinus betulus). Наблюденията ни са почти в цялата страна.

При дъбовете реколтата е средна. Най- добра е при цера. Могат да се добият добри количества.

Едно от предизвикателствата за нас през сезона със заявените големи количества ще бъде обикновеният люляк (Syringa vulgaris). Реколтата при него е неравномерна, като на места е много добра а на други е почти нулева. Това може би се дължи на градушките, които обхващат определени райони.

Надяваме се да успеем да осигурим по- големи количества качествени семена от заявените ни,  които да съхраним и да са налични за вас постоянно.

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.