Скъпи колеги и клиенти, ние от екипа на ARBOR.BG искаме да представим резултатите от добива на семена от началото на сезона.

Като положителен резултат за нас можем да отбележим постиженията ни при обработката месестите плодове и извличането на семена от тях. В края на лятото като за начало започнахме с извличането на семена от Арония (Aronia melanocarpa) и с доста опити и съвети от различни специалисти успяхме да постигнем добра чистота и кълняемост на семената. Няколко последователни, трудоемки операции ни помогнаха да отделим семената от плода и поставиха пред нас основната задача за следващия сезон, а именно оптимизирането и улесняването на целия процес.
След аронията се заехме с Киселица (Malus sylvestris) и Дива круша (Pyrus communis). Срещнахме трудност при намирането на плодове от киселица поради лошата реколта. Успяхме да добием качествени семена, но и тук си остава предизвикателството с подобряването на процеса на извличането на семената.

След месестите плодове се заехме с обработката на Клек (Pinus mugo). Реколтата беше богата и постигнахме висок рандеман. Качеството на добитите семена е високо, имат отлична кълняемост и чистота. По същия начин се стекоха нещата и при Бяла мура (Pinus peuce). Имахме добра реколта, успяхме да постигнем добро качество на семената и да реализираме прилични количества семена.

За съжаление при стопанските видове очакванията ни се разминаха с действителната реколта.

Събирането на семена от Обикновен бук (Fagus sylvatica) се оказа голямо предизвикателство. Успяхме да се справим с малки количества благодарение на служители от системата на горите, които помогнаха при събирането. Единствените добри семена, които успяхме да съберем бяха по северните склонове на Централна Стара планина в семенни бази с елитни дървета, което предпоставя отлични наследствени признаци на семената.

Завидното количество на шишарките при Обикновена ела (Abies alba) предразполагаше към високи очаквания, но се оказа, че количеството на кухите семена е голямо и добива се оказа труден. Добитите семена също не показаха висока кълняемост при лабораторните тестове.

От иглолистните видове най- богата беше реколтата на Обикновен смърч (Picea abies), въпреки че в някои насаждение пробите не бяха добри в следствие на нападение от Смърчов семеяд (Cydia strobilella). Успяхме да добием добри количества семена с висока кълняемост и висока чистота.

При добива на семена от Черен бор (Pinus nigra) срещаме трудност в момента поради налагащата се тенденция на лоши реколти. Реколтата през тази година е по- лоша и от предходната. Контактите ни с колеги извън България потвърдиха, че реколтата е лоша в цяла Европа на местата където се среща черния бор. Наблюденията на лесовъди от по- западните месторастения на Черен бор показват, че лошата реколта се дължи на нападения от Leptoglosus occidentalis, вредител по иглолистните растения който по данни на БАН през 2004г. е достигнал Хърватия и се придвижва все повече на изток. Шишарките, които са налични по дърветата са с механични повреди от насекоми и доста засмолени, а семената в тях са изцяло кухи, което ни навежда на мисълта, че този непознат за нас до момента вредител се е настанил и у нас. Друга предпоставка за да смятаме така е, че тази лоша година за черния бор е вече четвърта поредна, като всяка следваща от четирите реколти е по- лоша от предходната и процента на кухите семена се увеличава прогресивно.      

След доста успешната 2017г. за Бял бор (Pinus sylvestris) тази година е слаба, количествата на шишарките са малки и са разположени по отделни дървета по периферията на насажденията. В генеративните градини реколтата също не е добра. При боровете, както при черния така и при белия шишарките са недохранени с малки размери, което според специалисти се дължи на сухото лято и есен, това също е предпоставка за малък и затруднен добив на семена.

За предстоящия сезон наши цели ще бъдат както споменатото улесняване и оптимизиране на процесите при обработката на някои видове, така и добавянето на нови и по- непознати дървесни и храстови видове към нашия продуктов лист.

С нетърпение очакваме пролетното залесяване за да Ви предложим качествени фиданки за създаването на високо продуктивни гори за бъдещите поколения.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.