• YOUNG SAPLINGS FOR AFFORESTATION
  Beginning is the most important thing,so we start by selecting tree plantations.A quality forest starts from seed. We process manually or mechanically different types of seeds to achieve high purity. We make multiple laboratory tests for the quality of each batch. Our goal is to offer our customers the best that nature provides Saplings for afforestation. The main objective of our forest saplings is economic,industrial protective,restorative and other afforestation. We work with certified and proven as correct partners forest nurseries throughout Europe. The variety of different types is ensured by their various locations. Thus,,en,we can meet the requirements of all regions of origin and the requirements of the environment, climate, soil, sun exposure and more.
 • ABOUT US
  We are a young and ambitious company that deals with the import, trade and delivery of high quality wooded materials - seeds and saplings, at competitive prices.
 • SAPLINGS
 • SEEDS

OUR SERVICES

5 REASONS TO CHOOSE US

 1. We work with international partners

  Ще се погрижим за вашите нужди независимо от това къде се намирате. Работим с достставчици на ГРМ (горски репродуктивни материали) – семена, фиданки и резници покриващи райони на произход на всички континенти, освен Антрактида.

 2. We have a large variety of plants

  Богатата номенклатура от фиданки и семена с която разполагаме се дължи освен на разнородния релаф и климат в страната ни, но и на отличните бизнес отношения с широка мрежа от разсадници и доставчици.

 3. A complete process of delivery

  Целия процес от изваждане на фиданки, третиране за запазване на свежият им вид по време на транспортиране, опаковане, избор на подходящ транспорт в зависимост от метеорологичните условия, организация на транспорта до получаването на стоката при Вас ще бъде организиран от нас .

 4. Individual approach to every client

  От дългогодишния опит който имаме изградихме екип от професионалисти, всеки един от нас ще подходи индивидуално към Вас и вашите нужди за да можем да Ви бъдем максимално полезни. Всеки един проект има своя специфика свързана с целта на залесяването, вида на изполваните дървестни видове, почвата, релефа и др. Индивидулните решения са гаранция за качествено изпълнение и добър резултат.

 5. Affordable and attractive prices

  Заради всичко коментирано до тук имаме възможност да предложим атрактивна за вас цена. Ще я образуваме, така че да развием и изградим дългосрочно сътрудничество. Такава е и визията ни за горите като цяло.

LATEST NEWS