Скъпи колеги, В периода 23.06.2016г. до 05.07.2016г. нашия екип ще извърши едно от регулярните си наблюдения на семемепроизводствени бази, градини и насаждения за: Благун, Летен Дъб, Зимен Дъб, Клек, Черен Бор, Бял Бор, Бяла Мура, Черна Мура и др.. Въпреки, че този сезон не очакваме толкова висок рандеман на някои от видовете, както предходния, смятаме, […]

Скъпи колеги и клиенти, Извършихме наблюдения на горски дървесни  видове в районите на Варненско – Бургаско Черноморие, Рила, Западни Родопи и Осогово. Смятаме, че можем да имаме добър сезон за добив на горски иглолистни семена на  Бял и Черен Бор (Pinus Sylvestris, Pinus Nigra) като в по-малка степен можем да кажем, че имаме добра реколта […]

Скъпи колеги и клиенти, След започването на добива на шишарки през 2016 година с най- рано разсейващия вид от сем. Борови, а именно клекът ( Pinus mugo mughus ) бяхме обнадеждени за едни добри резултати. Реколтата беше силна, а и пробите за рандеман и кълняемост, взети от Западни Родопи и Рила показаха повече от задоволителни […]

Скъпи колеги и клиенти, Ние от екипа на ARBOR.BG с гордост споделяме с Вас това, което успяхме да постигнем с много труд през изминалия сезон. Въпреки лошата реколта при черния бор (Pinus nigra), с помощта на добри лесовъди и хора обичащи гората успяхме да открием насаждения с добър рандеман и качествени семена, които бяха като […]

Скъпи колеги и клиенти, ние от екипа на ARBOR.BG, се радваме да споделим резултатите и очакванията ни от проведените наблюдения над реколтата на различни горскостопански и декоративни дървесни и храстови видове, растящи на територията на България. Наблюденията ни върху иглолистните видове, като цяло предразполагат към едни оптимистични очаквания. Най- силна според наблюденията ни се очаква […]

Скъпи колеги и клиенти, ние от екипа на ARBOR.BG искаме да представим резултатите от добива на семена от началото на сезона. Като положителен резултат за нас можем да отбележим постиженията ни при обработката месестите плодове и извличането на семена от тях. В края на лятото като за начало започнахме с извличането на семена от Арония […]

  • 1
  • 2