Latest News

01сеп. 2016

Скъпи колеги и клиенти, Извършихме наблюдения на горски дървесни  видове в районите на Варненско – Бургаско Черноморие, Рила, Западни Родопи и Осогово. Смятаме, че можем да имаме добър сезон за добив на горски иглолистни семена на  Бял и Черен Бор (Pinus Sylvestris, Pinus Nigra) като в по-малка степен можем да кажем, че имаме добра реколта […]