Бяла мура (Pinus peuce)

Category:

Описание

Бяла мура (Pinus peuce) е иглолистно дърво, представител на род Pinus (Борови).

Използване

Бялата мура е изключително подходящ вид за залесявания в районите около горната граница на гората с цел нейното изкуствено повишаване. Също така е подходящ вид за създаване на горски култури за предотвратяване на лавини.

Семената са сухи с дълбок физиологичен покой, той се пре­късва чрез обикновена студена стратификация. Кълняемостта е 70- 85%.

Съхранение

Съхраняването на семената е до 3 години при температура от 2 до 4°С в хермртически затворени съдове.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.