Обикновен габър (Carpinus betulus)

Category:

Описание

Обикновен габър (Carpinus betulus) е широколистно дърво дърво със силно развита коренова система, придаваща му устойчивост спрямо неблагоприятни външни условия. Оптимално обикновеният габър се развива в песъчливи сиви горски почви с умерена влажност.

Използване

Обикновеният габър се използвав горското стопанство и парковото строителство. Дървесината му е ценна- използва се за направата на плоскости и в производството на мебели.

Семената му имат покой, препоръчва се посев във физиологична зрялост или стратификация. Кълняемосттае висока.

Съхранение

Посевният материал е сух, съхранява се в херметически затворени съдове за срок до 10 години при температури от 0 до -10°С.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.