Обикновен явор (Acer pseudoplatanus)

Category:

Описание

Обикновен явор (Acer pseudoplatanus) е стройно дърво с височина до 40 м. Разпространен е почти в цяла Европа. Среща се в средния пояс до 1200- 1400 м надморска височина.

Използване

Обикновеният явор се използва в горското стопанство и в парковото строителство. Има ценна дървесина, която се използва за производството на фурнир.

Семената му имат умерено физиологичен покой, препоръчва се есенен посев или 3 до 8 седмична стратификация. Кълняемостта е висока.

Съхранение

Посевните материали са влажни и нетрайни, запазват се до 1 година при температура 1°С, а за срок до 3 години се препоръчва херметическо затваряне при температура -6°С.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.