Планински ясен (Fraxinus excelsior)

Category:

Описание

Планински ясен (Fraxinus excelsior) е високо широколистно дърво със светла, жилава, еластична дървесина, принадлежащо към семейство Маслинови.

Използване

Планинският ясен се използва в горското стопанство и като парково  дърво.

Семената са сухи, имат дълбок морфологичен покой. Препоръчва се посев във физиологична зрялост или студена стратификация 5-6 месеца с топла фаза 1 месец. Кълняемостта е висока.

Съхранение

Съхраняването става в херметически затворени съдове за срок до 10 години. Препоръчват се температури за съхранение от 0 до -18°С в зависимост от продължителността.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.