Черна мура (Pinus heldreichii)

Category:

Описание

Черна мура (Pinus heldreichii) е иглолистно дърво. Тя е изключително дълговечен вид.

Използване

Черната мура е изключително подходящ вид за залесявания в районите около горната граница на гората с цел нейното изкуствено повишаване. Също така е подходящ вид за създаване на горски култури за предотвратяване на лавини.

Семената и са сухи със средно дълбок физиологичен покой, за неговото преодоляване се прилага стратификация (студена) или посев във физиологична зрелост. Кълняемостта е 65- 85%.

Съхранение

Съхраняването на семената е до 3 години при температура от 2 до 4°С в хермртически затворени съдове.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.