Testimonials

С настоящата референция "КЛЕН ЛЕС" ЕООД изразява благодарността си към екипа на фирма "ЮБЕР БГ" ООД, по съвместната ни работа по проект "Първоначално залесяване на земи, находящи се в землищата на общ. Лесичово, общ. Болярово и общ. Стралджа.

Настоящата референция се издава на фирма "ЮБЕР БГ" ООД, като положителна оценка за цялостната работа на доставчик на фиданки.

Министерство на земеделието и храни Виж цялата референция

"Югозападно държавно предприятие" ДП гр. Благоевград издава настоящето удостоверение на "ЮБЕР - БГ" ООД - гр. София, за това, че фирмата през 2016 г. е доставчик на семенни фиданки за залесяване ...

Югозападно държавно предприятие Виж цялата референция

Настоящата референция се издава на фирма "ЮБЕР БГ" ООД като положителна оценка за цялостната работа като наш доставчик.