Отзиви

С настоящата референция "КЛЕН ЛЕС" ЕООД изразява благодарността си към екипа на фирма "ЮБЕР БГ" ООД, по съвместната ни работа по проект "Първоначално залесяване на земи, находящи се в землищата на общ. Лесичово, общ. Болярово и общ. Стралджа.

Настоящата референция се издава на фирма "ЮБЕР БГ" ООД, като положителна оценка за цялостната работа на доставчик на фиданки.

Министерство на земеделието и храни Виж%20цялата%20референция

"Югозападно държавно предприятие" ДП гр. Благоевград издава настоящето удостоверение на "ЮБЕР - БГ" ООД - гр. София, за това, че фирмата през 2016 г. е доставчик на семенни фиданки за залесяване ...

Югозападно държавно предприятие Виж%20цялата%20референция

Настоящата референция се издава на фирма "ЮБЕР БГ" ООД като положителна оценка за цялостната работа като наш доставчик.